Dongguan Niceone Electronics Technology Co., Ltd.
Efterförsäljning

Efterförsäljning

Niceone-tech och#39;s service efter försäljning för membranväxlar, silikonsprodukter och plast.


Mottagande av feedback efter försäljningen från kunder

 • Försäljaren får feedback från kunden (telefon, fax, e-post osv.), registrerar omedelbart kundåterkopplingsinformationen i detalj och fastställer produktpartiet, kvantitet, oönskad frekvens, händelsetid, plats, försäljningsvolym.etc.

 • Försäljaren kommer att registrera den detaljerade informationen i formuläret för information om kundklagomål och skicka den till kvalitetsavdelningen för analys.


Analys av problemprodukter

 • Efter att ha fått feedback från kunder bekräftar kvalitetsavdelningen med berörda avdelningar mängden råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter i lagret, stoppar produktion och transport av produkter med liknande dåliga problem.och bearbetar dem enligt kontrollförfarandet för produkter som inte uppfyller kraven.

 • Kvalitetsavdelningen, tillsammans med produktionsavdelningen, verkstadsavdelningen, kundserviceavdelningen och andra berörda avdelningar, utför experimentell analys, provning, dissekering av produkter av samma parti av produkter (eller prover som tillhandahålls av kunder).gör en omfattande jämförande analys av produktens material, struktur, process- och testförmåga och tar reda på de verkliga orsakerna, som registreras i 8D/4D-rapporten.


Förfarande efter försäljning

 • Kvalitetsavdelningen bekräftar kvaliteten på de returnerade produkterna och specificerar hanteringsmetoderna för de returnerade produkterna.Om de avvisade produkterna behandlas i enlighet med kostnadskvoten.Förfarande och kvot för produktkontroll som inte uppfyller kraven.kvalitetsavdelningen ska registrera den månatliga returnerade godshanteringen på 8220; Return Hantering Tracking Table".

 • Återbehandling av defekta returprodukter skall arrangeras av ministeriet för produktion för upparbetning.

 • Icke-omarbetad behandling ska fastställas av kvalitetsavdelningen som behandling av skrot eller nedbrytningsbehandling.

 • Kvalitetsavdelningen kommer att leda till att de berörda avdelningarna ser över och bortskaffar produkter som inte uppfyller kraven i tid.

 • Relevanta kostnader som uppstår i utbyte eller utbyte av varor skall beslutas av försäljaren och kunden genom samråd.


Efterförsäljning Spårning

 • Kortfristig effektivitet: Om det inte finns några onormala partier i följd efter förbättring och inga dåliga återkopplingar från kunder tas emot, är förbättringsåtgärderna fastställda att de är effektiva.

 • Långsiktig effekt: På grundval av &kvot.Förfarande och kvot för kundservice.genomföra en undersökning och utvärdering.Om kvaliteten, tjänsten och närstående kunder inte är nöjda, bör de hanteras i enlighet med förfarandet för korrigering och förebyggande kontroll.


Post-sale Time

Återkoppling (skriftlig, telefon eller e-post) bör ges inom två arbetsdagar efter att ha mottagit klagomål från kunder.


Record Konservering

Kundsklagomål sammanfattas i ".Rapport och kvot för kundklagomål.varje månad och rapporteras vid det månatliga kvalitetsmötet.Statusen och trenden för klagomål från kunder analyseras med eftertryck genom statistisk teknik.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept